Groep 3 (27 leerlingen)

Beste ouders/ verzorgers van de kinderen van groep 3,

Even voorstellen

Wij zijn juf Lucia en juf Kirsty en wij kijken ernaar uit om er samen met u en uw kind een gezellig, maar vooral leerzaam schooljaar van te maken.

Juf Lucia werkt op maandag, donderdag en vrijdag. Juf Kirsty op dinsdag en woensdag.

Lesstof

In groep 3 ligt de nadruk op taal/lezen, spelling, schrijven en rekenen. De instructies voor deze vakken worden zowel in de ochtend als in de middag gegeven. Het is daarom erg belangrijk dat tandarts/doktersbezoekjes etc. zoveel mogelijk na schooltijd gepland worden.

Taal/lezen wordt gegeven aan de hand van de methode “Lijn 3”. De kinderen gaan met Lijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad, een interessante en avontuurlijke stad, waar ze leren lezen. Buslijn 3, bestuurd door de vrolijke chauffeur Ben Bus, vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen van plek naar plek; van het restaurant naar de dierentuin en van het bos naar het museum.

Het is belangrijk dat uw kind letters en woorden vlot leert benoemen. Wij adviseren dan ook om dagelijks 10 minuten met uw kind te oefenen. U ontvangt hierover nog verdere informatie.

Naast taal/lezen zijn we dagelijks bezig met schrijven. Dit doen we aan de hand van de methode “Schrijven doe je zo”, waarbij we om de dag een nieuwe letter leren schrijven. In groep 3 werken we met een driekantig potlood. Uw kind krijgt potloden en een potloden van ons en wij willen u vragen om uw kind zelf geen potloden, gummetjes etc. mee te geven.

Rekenen wordt gegeven aan de hand van de methode “Wereld in getallen”. Deze methode bestaat uit 8 blokken, waarbij we starten met het (terug)tellen tot 20 en het herkennen van de getallen tot 20. Dit breiden we uit naar splitsommen, sommen tot 10 en 20, geldsommen en klokkijken (hele uren).

De gymles wordt elke dinsdag en vrijdag gegeven door juf Mariëlle in de Kinheim sporthal. Het is belangrijk dat uw kind goede stevige gymschoenen heeft en kleding waar goed in bewogen kan worden. De gymtassen gaan op dinsdag en vrijdagmiddag weer mee naar huis.

Wij gymmen op beide dagen van 13.30 uur tot 14.15 uur. Dat betekent dat wij op dinsdag en vrijdag iets later op school zullen zijn.

Wist u dat……

  • Het belangrijk is dat uw kind goed uitgerust en op tijd op school komt? Er wordt van 8.30 uur tot 14.15 uur hard gewerkt in onze groep.
  • Alle kinderen met elkaar leren samenwerken? De plekken van de kinderen worden daarom regelmatig verwisseld.
  • Wij een waterschool zijn en van ieder kind vragen om in ieder geval op woensdag, donderdag en vrijdag een bidon met water (geen limonade) mee te nemen. Mocht u de bidon kwijt zijn, kunt u bij de administratie voor € 2,- een nieuwe kopen.
  • Wij op woensdag, donderdag en vrijdag fruit eten in de kleine pauze. Voor de rest van de week geldt een gezond tussendoortje.
  • Wij in groep 3 chocola en snoep thuis laten.
  • Wij voor de lunch 20 minuten ingeroosterd hebben? Wilt u uw kind daarom niet teveel eten meegeven.
  • Als uw kind jarig is en wil trakteren, wij dit graag even van te voren van u horen. Dan houden wij hier rekening mee op het rooster

Contact

Drie keer per jaar vinden er oudergesprekken plaats. Mocht u daarnaast behoefte hebben aan een tussentijds gesprek of heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dit graag.

Wij stellen het op prijs als u ons na schooltijd aanspreekt, zodat wij op tijd met de les kunnen beginnen.

Tot slot wensen wij alle kinderen een leuke en leerzame tijd toe in groep 3 en hopen wij op een goede samenwerking met u als ouders/verzorgers.

Met vriendelijke groet,
Juf Lucia en juf Kirsty