Groep 3b (17 leerlingen)

Beste ouders/ verzorgers van de kinderen van groep 3,

Welkom in groep 3

In groep 3 ligt de nadruk op taal/lezen, schrijven en rekenen. De instructies voor deze vakken worden zowel in de ochtend als in de middag gegeven. Het is daarom erg belangrijk dat tandarts/doktersbezoekjes etc. zoveel mogelijk na schooltijd gepland worden.

Taal/lezen wordt gegeven aan de hand van de methode “Lijn 3”. Dit schooljaar zijn wij gestart met deze nieuwe leesmethode voor groep 3.

 De kinderen gaan met Lijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad, een interessante en avontuurlijke stad, waar ze leren lezen. Buslijn 3, bestuurd door de vrolijke chauffeur Ben Bus, vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen van plek naar plek; van het restaurant naar de dierentuin en van het bos naar het museum.
De methode Lijn 3 in het kort:
– Samen leren lezen- De letter centraal – Extra aandacht voor spelling en woordenschat – Wereld oriënterend – Efficiënt en doelgericht.

Het is belangrijk dat uw kind de letters en woorden vlot leert benoemen. Wij adviseren dan ook om dagelijks even met uw kind te oefenen.

Later in het jaar komt de nadruk ook op begrijpend lezen te liggen. Dit kunt u oefenen door vragen te stellen over het verhaaltje wat uw kind gelezen heeft.

Wij adviseren om het gehele schooljaar te oefenen met het lezen van de leesbladen. Deze bladen zorgen ervoor dat uw kind woorden vloeiend en in vlot tempo leert lezen. Dit kunt u natuurlijk combineren met het lezen van boekjes, maar let hierbij wel goed op dat de boekjes op het niveau van uw kind zijn. Wij adviseren u hierover graag.

aAbB

Naast taal/lezen zijn we dagelijks bezig met schrijven. Dit doe we aan de hand van de methode “Schrijven doe je zo”, waarbij we om de dag een nieuwe

letter leren schrijven. In groep 3 werken we met een driekantig potlood. Sommige kinderen hebben een potloodgreepje om een goede pengreep te bevorderen. Er mag met een Stabilo potlood geschreven worden, maar deze moet u dan zelf aanschaffen. Dit is overigens niet verplicht.

 

RekenwerkboekRekenen wordt gegeven aan de hand van de methode “Wereld in getallen”. Deze methode bestaat uit 8 blokken, waarbij we starten met het (terug)tellen tot 20 en het herkennen van de getallen tot 20. Dit breiden we uit naar splitsommen, sommen tot 10 en 20, geldsommen en klokkijken (hele uren).

De gymles wordt elke dinsdag en vrijdagmiddag gegeven door juf Mariëlle. Op dinsdag in de Kinheim en op vrijdag in de speelzaal op school. Na de gymles kunnen de kinderen zich even opfrissen. Wilt u een washandje of handdoek in de gymtas doen? Met alle kinderen is de afspraak gemaakt dat het vergeten van de gymspullen 1 keer mag/kan gebeuren. Gebeurt het daarna nogmaals, dan gymt uw kind niet mee. Verder is het belangrijk met oog op veiligheid dat uw kind goed schoeisel mee heeft en kleding waar goed in bewogen kan worden.

Wist u dat……

  • het belangrijk is dat uw kind goed uitgerust en op tijd op school komt? Er wordt van 8.30 uur tot 14.15 uur hard gewerkt.
  • alle kinderen met elkaar leren samenwerken? De plekken van de kinderen worden daarom regelmatig verwisseld.
  • Wij op woensdag, donderdag en vrijdag fruit eten in de kleine pauze. Voor de rest van de week geldt een gezond tussendoortje.
  • Wij een waterschool zijn en van ieder kind vragen om een bidon met water mee te nemen voor de kleine pauze. 
  • Wij in groep 3 chocola en snoep thuis laten.
  • de kinderen tijdens de lunchpauze een theedoek meenemen om als placemat te gebruiken?
  • wij voor de lunch 20 minuten ingeroosterd hebben? Wilt u uw kind daarom niet teveel eten meegeven.
  • Wij snel zullen gaan werken met een weektaak. Hierop kunnen de kinderen plannen wat zij die week wanneer gaan doen.
  • Als uw kind jarig is en gaat trakteren, wij dit graag even van te voren van u horen. Dan houden wij hier rekening mee met het rooster

Contact

Twee keer per jaar vinden er oudergesprekken plaats. Mocht u daarnaast behoefte hebben aan een tussentijds gesprek of heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dit graag. Wij stellen het op prijs als u ons voor of na schooltijd aanspreekt, zodat wij op tijd met de les kunnen beginnen.

Tot slot wensen wij alle kinderen een leuke en leerzame tijd toe in groep 3 en hopen wij op een goede samenwerking met u als ouders/verzorgers.

Vriendelijke groet,

Juf Kirsty, Miranda, Lucia en Rosanne