Groep 4 (24 leerlingen)

Even voorstellen:

 

Welkom in groep 4

Groep 4 is het laatste jaar van de onderbouw. Een jaar waarin een hoop dingen bekend zijn, maar ook een jaar waarin veel nieuwe aspecten zitten.

 Er wordt namelijk steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid van het kind.

In groep 4 zijn er veel vakken nieuw en anders voor de kinderen.

Zo zullen zij gaan werken met de nieuwe methode “Staal”. Binnen de taal methode is er veel aandacht voor spreken, schrijven, luisteren, beschouwen en de woordenschat en met spelling komen verschillende spelling categorieën aan bod.

Verder gaan wij ook aan de slag met Estafette, een technisch leesmethode die dezelfde opbouw heeft als Veilig leren lezen.  Daarnaast zullen de kinderen ook gaan werken in Speurtocht (Geschiedenis) en De blauwe planeet (Aardrijkskunde).

Het leren schrijven is vorig jaar opgestart en dat zullen wij dit jaar voortzetten met een schrift voor groep 4, waarin gestart wordt met de hoofdletters.

Met rekenen zullen wij voornamelijk gaan werken met sommen tot 100. Ook tafels, handig rekenen, staan dit jaar op het programma.

De kinderen zullen in groep 4 huiswerk krijgen. Woorden die zij geleerd hebben in spelling komen mee naar huis en soms een rekenblad met extra sommen.

Verder is het nog belangrijk om te weten dat wij werken met een halve weektaak. Aan het eind van de halve week moet deze af zijn. Deze wordt dan gecontroleerd. Mocht het niet af zijn, omdat er niet is doorgewerkt, gaat het werk mee naar huis als huiswerk. Mocht het toch niet lukken, terwijl het kind hard zijn/haar best heeft gedaan, zoeken we naar een oplossing. Als dit structureel aan de orde is, gaan we natuurlijk differentiëren op niveau. Tegen het einde van groep 4 zullen we gaan werken met een hele weektaak ter voorbereiding op groep 5.

Elk jaar krijgen de kinderen Rots en Water-training, dit is een methode om de kinderen sterk en weerbaar te maken. Maar ook om respectvol met elkaar om te gaan.

Deze lessen worden, evenals de gymlessen, gegeven door juf Mariëlle.

 

Wist u dat …..

  • Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken sleutelbegrippen zijn.
  • De kinderen op eigen niveau werken.
  • De kinderen elke dag starten met lezen, zodra ze de klas binnenkomen pakken ze hun boekje estafette-leeswerk of bibliotheekboek.
  • Er op woensdag Nieuwsbegrip is. Dit is een methode die het begrijpend lezen bevordert. Elke woensdagochtend beginnen de kinderen met het lezen van de tekst. Er komen steeds actuele onderwerpen aan bod. Een filmpje over het onderwerp wordt tijdens de pauze vertoond ( met het kijken naar Jeugdjournaal heeft uw kind hierbij een voorsprong). Na de pauze gaan de kinderen klassikaal en/of in groepjes de vragen over de tekst beantwoorden. De tekst komt iedere woensdag mee naar huis.
  • Er op dinsdag en vrijdag gym wordt gegeven. De les wordt verzorgd door juf Mariëlle.
  • Er zonder gymspullen niet gegymd kan worden.
  • Het belangrijk is om goed te rusten en op tijd te gaan slapen omdat er in groep vier hard gewerkt wordt.
  • Wij een waterschool zijn, dit houdt in dat uw kind op woensdag t/m vrijdag water drinkt en  fruit eet.

Contact

Meerdere keren per jaar vinden er oudergesprekken plaats, maar mocht u behoefte hebben aan een gesprek tussentijds, dan is dat altijd mogelijk.

Wij stellen het op prijs als u ons voor of na schooltijd aanspreekt, zodat we op tijd met de les kunnen beginnen.

Wij wensen alle kinderen een fijne tijd toe in groep 4 en hopen op een goede samenwerking met de ouders.

Vriendelijke groeten,

Juf Sabrina en Anja