Groep 4B (21 leerlingen)

Welkom in groep 4

Lesaanbod 

In groep 4 is het programma goed gevuld. Wij gaan dieper op de geleerde lesstof in en breiden dit ook al snel uit. Kinderen moeten best vlot overstappen van sommen tot en met 20 naar sommen tot en met 100. Ook gaan we tafels en klokkijken (kwartieren) leren. Verschillende spelling categorieën komen aan bod en hoe om te gaan met de verschillende domeinen in taal (woordenschat, spreken, luisteren en schrijven).

Schrijven staat ook op het programma in groep 4, maar dit zal vooral veel herhaling zijn en kennis maken met het schrijven van hoofdletters.  

Geschiedenis, aardrijkskunde en verkeer staan ook op de planning. Deze vakken zullen om en om gegeven gaan worden per hoofdstuk. Zo leert uw kind voorzichtig al wat kleine beetjes over belangrijke onderwerpen.  

Elk jaar krijgen de kinderen Rots en Water-training, dit is een methode om de kinderen sterk en weerbaar te maken. Maar ook om respectvol met elkaar om te gaan. Deze lessen worden, evenals de gymlessen, gegeven door juf Mariëlle.

Methode

Taal en spelling – Staal  
Rekenen – Wereld in getallen 
Begrijpend lezen en technisch lezen – Nieuwsbegrip en Estafette 
Zaakvakken – De blauwe planeet, Speurtocht en Wijzer door het verkeer.  
Schrijven – Schrijven leer je zo 
Sociaal emotioneel – Kwink 

Wist u dat…… 

  • Het belangrijk is dat uw kind goed uitgerust en op tijd op school komt? Er wordt van 8.30 uur tot 14.15 uur hard gewerkt.
  • Alle kinderen met elkaar leren samenwerken? De plekken van de kinderen worden daarom regelmatig verwisseld. 
  • Wij een waterschool zijn en van ieder kind vragen om een bidon met water(geen limonade) mee te nemen voor de kleine pauze. Mocht u de bidon kwijt zijn, kunt u bij de administratie voor € 2,- een nieuwe kopen 
  • Wij op woensdag, donderdag en vrijdag fruit eten in de kleine pauze. Voor de rest van de week geldt een gezond tussendoortje. Hier letten wij vanaf nu ook weer goed op.
  • Wij in groep 4 chocola en snoep thuislaten. 
  • Wij voor de lunch 20 minuten ingeroosterd hebben? Wilt u uw kind daarom niet teveel eten meegeven. 
  • Als uw kind jarig is en wil trakteren, wij dit graag even van te voren van u horen. Dan houden wij hier rekening mee op het rooster
  • Werken met een Chromebook wekelijks gaat gebeuren.  

Contact

Meerdere keren per jaar vinden er oudergesprekken plaats. Mocht u daarnaast behoefte hebben aan een tussentijds gesprek of heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dit graag.  

Wij stellen het op prijs als u ons na schooltijd aanspreekt, zodat wij op tijd met de les kunnen beginnen. 

Wij wensen alle kinderen een fijne tijd toe in groep 4 en hopen op een goede samenwerking met de ouders.

Vriendelijke groeten,

Juf Sabrina en juf Sydney