Groep 5 (24 leerlingen)

Even voorstellen.

Wij zijn Rosanne Koersvelt en Deborah Kissing, samen verzorgen wij de lessen in groep 5.

 

Welkom in groep 5.

Groep 5 is het eerste jaar in de bovenbouw. Toch een hele verandering voor de kinderen want er wordt nu steeds meer een beroep gedaan op hun zelfstandigheid. Daarnaast wordt de rode lijn die in de school loopt natuurlijk vastgehouden en verder uitgebreid.

Er komen geen vakken bij dit jaar maar wij gaan met de stof de diepte in.

Met rekenen zullen wij voornamelijk gaan werken met sommen tot 1000. Ook tafels en deelsommen staan op het programma.

Bij taal is er weer veel aandacht voor spreken, schrijven, luisteren, beschouwen en de woordenschat.

Bij spelling komen alle spellingscategorieën aan bod maar wachten wij nog een jaartje met werkwoordspelling.

De kinderen zijn in groep 4 al bekend geraakt met huiswerk en ook in groep 5 zal dit wekelijks meegegeven worden, voor spelling en in de loop van het jaar voor nieuwsbegrip.

Ook is het een prima idee om thuis te blijven oefenen met de tafels en ook het klokkijken kan thuis op een speelse manier geoefend worden.

Verder is het nog belangrijk om te weten dat wij na de herfstvakantie werken met een weektaak. Aan het eind van de week moet deze af zijn. De taakbrief wordt dan gecontroleerd. Mocht het werk niet af zijn, omdat er niet is doorgewerkt, gaat het werk mee naar huis als huiswerk. Mocht het toch niet lukken, terwijl het kind wel goed zijn best heeft gedaan, zoeken we naar een andere oplossing.

 

Wist u dat …..

  • zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken sleutelbegrippen zijn op onze school?
  • de kinderen op eigen niveau werken?
  • de kinderen elke dag starten met lezen? 
  • elk kind een werkstuk maakt waar ook een spreekbeurt over wordt gehouden?
  • elk kind een boekbespreking gaat houden?
  • de kinderen op dinsdag- en vrijdagochtend gymles krijgen van juf Mariëlle?
  • het bij de gym belangrijk is om gymkleren en gymschoenen mee te nemen.
  • er zonder gymspullen niet gegymd kan worden?
  • het belangrijk is om goed te rusten en op tijd te gaan slapen omdat er in groep 5 hard gewerkt wordt?

 

Contact

Meerdere keren per jaar vinden er oudergesprekken plaats, maar mocht u behoefte hebben aan een gesprek tussentijds, is dat altijd mogelijk. Een afspraak is snel gemaakt.

Wij wensen alle kinderen een fijne tijd toe in groep 5 en hopen op een goede samenwerking met alle ouders / verzorgers.

Vriendelijke groeten,

Juf Rosanne en juf Deborah