Groep 5 (21 leerlingen)

Welkom in groep 5

Groep 5 is het laatste jaar in de middenbouw. Er wordt nu steeds meer een beroep gedaan op hun zelfstandigheid. Daarnaast wordt de rode lijn die in de school loopt natuurlijk vastgehouden en verder uitgebreid.

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur komen erbij dit jaar, met andere vakken gaan wij met de lesstof meer de diepte in.

Met rekenen zullen wij voornamelijk gaan werken met sommen tot 1000. Ook tafels en deelsommen staan op het programma. Het is heel belangrijk om thuis te blijven oefenen met de tafels en ook is het fijn als het klokkijken kan thuis geoefend wordt.

Bij taal is er weer veel aandacht voor spreken, schrijven, luisteren, beschouwen en de woordenschat.

Bij spelling komen alle spellingscategorieën aan bod en de tegenwoordige tijd van werkwoordspelling.

De kinderen zijn in groep 4 al bekend geraakt met huiswerk en ook in groep 5 zal dit regelmatig meegegeven worden. De vakken worden hierbij afgewisseld.

We zullen dit jaar een werkstuk gaan maken, waar vervolgens een spreekbeurt over wordt gehouden. Ook wordt er een boekbespreking gehouden.

Verder is het nog belangrijk om te weten dat wij na de herfstvakantie gaan werken met een weektaak. Hierin staan extra taken, passend bij de lesstof waar de kinderen mee bezig zij. Hier werken de kinderen zelfstandig aan en moet aan het eind van de week af zijn.

Contact
Meerdere keren per jaar vinden er oudergesprekken plaats, maar mocht u behoefte hebben aan een gesprek tussentijds, is dat altijd mogelijk. Een afspraak is snel gemaakt.

Wij wensen alle kinderen een fijne tijd toe in groep 5 en hopen op een goede samenwerking met alle ouders / verzorgers.

Vriendelijke groeten,

Juf Marijke en juf Gjelly