Groep 6 (22 leerlingen)

Welkom in groep 6

Wat gaan de kinderen doen dit jaar?

  • Aan het begin van een nieuw blok spelling, krijgen de leerlingen een woordenlijst mee. Deze woorden kunnen de leerlingen thuis oefenen. De data van de betreffende toets krijgt u in een bericht via Parro. Dit is ongeveer 3 weken na de start van een nieuw blok
  • In de loop van dit schooljaar krijgen de leerlingen ook aardrijkskunde, topografie en geschiedenis huiswerk mee naar huis.
  • Het is de bedoeling dat de kinderen dit jaar 2 werkstukken maken, 1 spreekbeurt en 1 boekbespreking. Na de herfstvakantie kunnen de kinderen intekenen voor het eerste werkstuk. Handelingsplannen voor het maken van een werkstuk krijgen ze na de instructie mee naar huis.
  • Maandag na schooltijd is er een service uur. De kinderen kunnen vrijblijvend een uur op school werken: om hun werk af te maken, extra instructie te krijgen en te werken aan huiswerk en dergelijke. Uw kind moet wel ’s morgens aan u hebben doorgegeven dat hij/zij gebruik maakt van het service uur. Soms gebruiken ze minder dan een uur en zijn dan dus iets eerder thuis dan gepland maar ze kunnen 1 uur langer op school blijven. De leerkracht is in de klas aanwezig voor hulp.
  • Via berichten op Parro wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in groep 6. 
  • Wilt u ons spreken? Geef dit aan ons door als u uw kind brengt of stuur een bericht via Parro. Dan kunnen we kijken wanneer wij tijd voor u hebben. Soms hebben we vergaderingen na schooltijd, dus daar moeten we dan even rekening mee houden.

We gaan er van uit dat het een leuk jaar wordt waarin we de kinderen zo goed mogelijk begeleiden en we daarbij met u contact zullen houden.

Juf Deborah en juf Gjelly