Groep 7 (20 leerlingen)

Welkom in groep 7

Alle ouders en kinderen, met wie wij dit jaar zullen samenwerken, heten wij via deze info-brief van harte welkom.

Even voorstellen

Welkom ouders, verzorgers en kinderen in groep 7. Hallo! Mijn naam is Frank Groot. Ik sta inmiddels heel wat jaren voor de klas en heb er dit jaar ook weer zin in. Op woensdagen staan juf Gjelly en Marjan afwisselend voor de groep. De gymlessen worden weer verzorgd door juf Mariëlle.

(Nood)nummers
Bij ziek en zeer willen we jullie natuurlijk kunnen bereiken. Hiervoor vragen we u z.s.m. veranderingen in adres of telefoonnummers door te geven aan juf Lida (administratie) of bij de leerkrachten zelf.

Gym
Voor de gymlessen wordt gymkleding wenselijk geacht. Gymschoenen zijn verplicht. Na de gym is er gelegenheid om op te frissen, zeker in groep zeven wordt dit zeer gewaardeerd.
Op de volgende dagen en tijden zullen we gaan gymmen:
Dinsdag 09.15 uur – 10.00 uur en
vrijdag 08.30 uur – 09.15 uur, de kinderen starten dan gelijk bij de sporthal.

Pauzehap & lunch
Het is een klassenafspraak dat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag een gezonde  pauzehap mee naar school nemen. Kijk voor ideeën op: www.voedingscentrum.nl  Tabblad: Eten meegeven naar de basisschool. Wat is een gezonde pauzehap? Denk hierbij aan fruit, groente, noten, gedroogde vruchten of een minikrentenbol.
Op maandag en dinsdag zijn de kinderen vrij om te kiezen wat ze als pauzehap meenemen (geen chocola).  Vorig jaar hebben we vooral het drinken van water gestimuleerd en we hopen dat we dit voort kunnen zetten. Kinderen kunnen altijd een lege beker /fles meenemen en in de klas vullen wanneer nodig is.
We lunchen iedere dag in de klas met de eigen leerkracht van 12.15 uur tot 12.30 uur. Daarna gaan de kinderen een half uur naar buiten onder begeleiding van een gediplomeerde kracht vanuit Partou.

 

Huiswerk
De kinderen werken met een agenda en ze hebben al meteen wekelijks huiswerk gekregen. De kinderen hebben deze in ieder geval maandag en donderdag mee naar school. Elke vrijdag gaat de agenda mee naar huis.
In de agenda vindt u:

  • Elke woensdag, maakwerk, voor verschillende vakken, dit varieert van geschiedenis tot zinsontleding maken.
    NB, in het begin van het jaar wisselt het maak- en leerwerk elkaar af. 
  • Variërend, leerwerk voor de verschillende schoolvakken.
  • In ieder geval één werkstuk individueel
  • Een groepswerkstuk
  • In ieder geval één spreekbeurt.
  • Elke week de computer opdrachten van Nieuwsbegrip.

De wekelijkse nieuwsbegrip opdrachten staan vanaf maandagavond online. De nieuwsbegriples van woensdag is vaak nauw verbonden met les die de kinderen thuis moeten maken. Ze zijn daarom een belangrijk onderdeel van de begrijpend lezen lessen in groep 7. 

Het huiswerk kunt u terug vinden in de agenda van uw kind. De agenda wordt een werkinstrument. Gaandeweg dit jaar komt er steeds meer informatie in te staan. Vraag er gerust naar bij uw kind.

Voorlopig adviesgesprek
Het voorlopig adviesgesprek staat in de laatste weken van dit schooljaar gepland. We gaan bij dit advies zeer zorgvuldig te werk. We nemen de resultaten van de verschillende toetsen, observaties en onderzoeken onder de loep. Ook kijken we naar attitude, in de klas, in het school- en huiswerk. Verder luisteren we naar uw kind en naar u. Meer informatie krijgt u later van ons.

Contact
Mocht u mij willen spreken, dan kunt u altijd even binnen lopen om een afspraak te maken.  Dit kan altijd voor en na de schooltijden, voor 8.30 uur of na 14.15 uur.

Per mail ben ik goed bereikbaar; frank.groot@opoijmond.nl

Via de digitale snelweg zal ik u komend jaar ook verschillende malen informatie verstrekken over groep 7.

 

Groetjes meester Frank