Dalton

We zijn trots op het feit dat we lesgeven volgens de daltonpijlers. Dit geeft optimale kansen voor een inspirerende leeromgeving, waarin alle kinderen de ruimte krijgen om zich op eigen wijze te kunnen ontwikkelen.

In het kort ons onderwijs volgens de daltonpijlers. Mocht u meer willen lezen over ons onderwijs, dan leest u bijvoorbeeld over onze vijf kernwaarden.

  1. Wij zien de leerlingen als de ondernemende zelfstandige, die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt.
  2. De leerling krijgt de gelegenheid een taak te verwerken waarin een hoeveelheid onderwijsactiviteiten over een bepaalde tijdsperiode staat gepland.
  3. De leerling wordt uitgedaagd en krijgt de gelegenheid zich te bekwamen in plannen, organiseren, regisseren, reflecteren en initiatief nemen.
  4. De leerlingen krijgen gelegenheid om met elkaar te werken. Dit bevordert sociaal gedrag en samenwerking.
  5. De leerling krijgt waar nodig passende begeleiding en hulp van de leerkracht om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken met het doel zijn taak te volbrengen.
  6. De leerkracht gaat uit van de mogelijkheden van de leerlingen en is erop gericht om de motivatie en zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten.