De vijf kernwaarden

Leerlingen leren hun schoolwerk te plannen. Dat bereidt hen voor om later, in de maatschappij te kunnen leven en werken. Door leerlingen vrijheid te geven wordt onderwijs iets van het kind zelf. De vrijheid die een leerling krijgt, is altijd een vrijheid in gebondenheid. Hij moet leren rekening te houden met anderen, verantwoordelijkheid te dragen voor zijn keuzes en verantwoording af te leggen over zijn werk en zijn resultaten.

In de praktijk van ons onderwijs wordt vrijheid vooral geconcretiseerd in het geven van keuzevrijheid. Leerlingen mogen op het Kompas, met mate, kiezen wat ze willen leren, in welke volgorde ze hun taakwerk willen doen, waar ze willen werken, met welk materiaal en of ze alleen of samen werken. Het dragen van verantwoordelijkheid voor het in vrijheid handelen op school is iets dat leerlingen proefondervindelijk leren en zoals bij al het leren, worden ook hier fouten en vergissingen gemaakt, door middel van reflectie leren kinderen na het vallen weer op te staan. 

 Er zijn vijf kernwaarden ontwikkeld, die hierna kort beschreven worden.