Effectiviteit

Effectiviteit en efficiency zijn twee belangrijke begrippen, ons onderwijs heeft een brede functie. Naast duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten, hebben wij als taak onze leerlingen cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Wanneer leerlingen een taak ‘op maat’ krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, zijn ze actief betrokken en is het onderwijs effectief. Helen Parkhurst, de grondlegger van daltononderwijs, maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk.