Reflectie

Evaluatie en reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, vinden wij op “het Kompas” belangrijk. De leerling maakt een planning voor zijn weektaak, werkt met doelen en bekijkt het behaalde eindresultaat kritisch. De leraar biedt ondersteuning en verschillende reflectiemethoden aan. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is bij ons vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.