Onderwijs volgens daltonpijlers

We zijn trots op het feit dat we lesgeven volgens de daltonpijlers. Dalton geeft optimale kansen voor een inspirerende leeromgeving, waarin alle kinderen de ruimte krijgen om zich op eigen wijze te kunnen ontwikkelen.

In een notendop de dalton top tien. Mocht u meer willen lezen over ons daltononderwijs, dan kunt u dat hier doen onder de vijf kernwaarden.

 

  1. Wij zien de leerlingen als de ondernemende zelfstandige, die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt.
  2. De leerling krijgt de gelegenheid om in eigen tempo, op eigen wijze en in eigen volgorde een taak te verwerken waarin een hoeveelheid onderwijsactiviteiten over een bepaalde tijdsperiode staat gepland.
  3. De leerling wordt uitgedaagd en krijgt de gelegenheid zich te bekwamen in plannen, organiseren, regisseren, reflecteren en initiatief nemen.
  4. De leerlingen krijgen gelegenheid om met elkaar te werken. Dit bevordert de socialiteit en groepsinteractie.
  5. De leerling krijgt waar nodig passende begeleiding en hulp van de leerkracht om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken met het doel zijn taak te volbrengen.
  6. De leerkracht gaat uit van de mogelijkheden van de leerlingen en is erop gericht om de motivatie en zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten.
  7. Het onderwijs is open en geeft ruimte aan andere inzichten en werkvormen die de leerlingen in staat stellen hun taak te volbrengen.
  8. Op onze school werken professionele leerkrachten die betrokken zijn bij de leerlingen en ouders.
  9. De leerkrachten zijn in staat het beste uit de samenwerking met collega’s te halen, met het doel om samen het onderwijsaanbod te verbeteren.
  10. Het onderwijs is doelmatig en er wordt efficiënt omgegaan met inrichting van tijd, ruimte en middelen.