Aanmelden

Kinderen kunnen het gehele jaar door aangemeld worden. Inschrijven is mogelijk wanneer uw kind ongeveer 2,5 jaar oud is. Het echte naar school gaan is de dag nadat zij 4 jaar zijn geworden.

Als u uw kind op Het Kompas wilt inschrijven, dient u dit schriftelijk te doen door middel van een inschrijfformulier (zie onderaan deze pagina). Als u het inschrijfformulier per post wilt ontvangen, kunt u hiervoor contact opnemen met de schoolleider van de school. U kunt ook  een afspraak maken om het inschrijfformulier gezamenlijk in te vullen.

Aanmeldformulier_OBS_Het_Kompas