Schooltijden continurooster

Op het Kompas werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen vier dagen per week van 8.30-14.15 uur op school zijn. Zij lunchen in de klas met de leerkracht en spelen (buiten) onder begeleiding van professionele medewerkers van Brood en Spelen. Onze leerkrachten hebben een half uur pauze per dag en op deze manier wordt dat gewaarborgd. De medewerkers zijn MBO opgeleid en er is een BHV-er (geschoolde bedrijfshulpverlener) aanwezig.

De TSO wordt voor een deel betaald vanuit de gelden voor de werkdrukverlaging. Hiervoor heeft de personeelsgeleding van de MR instemming gegeven. Het andere deel wordt in eerste instantie betaald door het Kompas.  Daarnaast vragen we aan de ouders om een vrijwillige bijdrage.

De bijdrage TSO is voor 2020-2021 vastgesteld op € 30,00 per leerling per jaar. Zonder de vrijwillige ouderbijdrage zal de school de TSO uit de eigen onderwijsmiddelen moeten bekostigen.

Ouders kunnen hun bijdrage rechtstreeks overmaken op: 

NL 77 RABO 0388057742 t.n.v. stichting OPO IJmond inzake het Kompas o.v.v. vrijwillige ouderbijdrage TSO. Graag de naam en groep van uw kind(eren) vermelden.  

Voor leerlingen die halverwege het schooljaar (vanaf januari tot eind mei) instromen is de bijdrage € 15,00.

Lunchen in de klas
Vier keer in de week lunchen de kinderen in de klas. Kinderen nemen de lunch mee in een tas, graag met een schone theedoek erbij, zodat de kinderen deze als placemat kunnen gebruiken. De tas wordt bij de jas aan de kapstok gehangen. Voor de gymtassen maken we gebruik van bakken.

Inhoud lunchpakket en pauzehap
Het is in principe een schoolafspraak dat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag een gezonde pauzehap mee naar school nemen. Kijk voor ideeën op: www.voedingscentrum.nl  (Tabblad: Eten meegeven naar de basisschool).
Wat is een gezonde pauzehap? Denk hierbij aan fruit, groente, noten, gedroogde vruchten of een minikrentenbol.
Op maandag en dinsdag zijn de kinderen vrij om te kiezen wat ze als pauzehap meenemen (geen chocola o.i.d.).  Vorig jaar hebben we vooral het drinken van water gestimuleerd en we hopen dat we dit voort kunnen zetten. Kinderen kunnen altijd een lege beker /fles meenemen en in de klas vullen wanneer nodig is.