Overstap PO – VO

In het laatste schooljaar van het basisonderwijs oriënteren ouders en kinderen zich op de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs van hun kind. De basisschool formuleert het schooladvies voor de leerling. Het schooladvies komt tot stand op basis van de ontwikkeling zoals die in de loop der jaren zichtbaar is in het leerlingvolgsysteem en op de uitkomsten van de eindtoets.

Onderstaande brochure voorziet u van de meest recente informatie over het dekkend onderwijsaanbod van alle niveaus in het Voortgezet Onderwijs in de regio Midden Kennemerland.

Informatiebrochure PO VO 2022-2023

Naast bovenstaande brochure biedt de website van de VO Gids de meest actuele informatie over de scholen uit de regio. Ook kunnen de leerlingen op de individuele schoolpagina’s van de VO Gids rechtstreeks in contact komen met een VO school. 

www.devogids.nl