Bel of mail gerust als u meer wilt weten of iets wilt bespreken over uw kind. Het handigst is hiervoor een afspraak te maken.

OBS Het Kompas
Drechtstraat 9
1946 AZ  Beverwijk

Telefoon: 0251 – 231 291
E-mail: infohetkompas@ijmare.nl