Opvang buiten schooltijden

We bieden voor- en na schooltijd opvang en op school is ook een peuterspeelzaal. Het Kompas is voor kinderen van 2 jaar tot ze naar de middelbare school gaan een vertrouwde plek.

Buitenschoolse opvang

Het Kompas werkt samen met kinderopvangorganisatie Partou voor het aanbieden van buitenschoolse opvang (BSO). Tijdens de opvang blijven de kinderen op school: ze spelen in de aula en in een lokaal dat is vrijgemaakt voor de BSO. De medewerkers van Partou verzorgen ook de pleindiensten tijdens het buitenspelen tussen de middag. De buitenschoolse opvang is doordeweeks open van 7:15 tot 19:00 uur. Wilt u uw kind voor een of meer dagen aanmelden, dan kunt u hem of haar inschrijven via de website van Partou.

Peuteropvang

Dankzij de samenwerking met Plons, onderdeel van Zoople Beverwijk, biedt onze school opvang voor peuters. Kinderen zijn vanaf 2 jaar welkom om te komen spelen met leeftijdsgenootjes. Zo leren ze alvast andere kinderen uit de buurt kennen en wennen ze aan de school, voordat ze op hun 4e naar groep 1 gaan.

Plons werkt in enkele groepen met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit programma stimuleert de taalontwikkeling van jonge kinderen, waardoor ze makkelijker de overstap maken naar de basisschool. Wilt u meer weten over de peuteropvang of uw kind aanmelden? Neem dan contact op met Plons via telefoonnummer 0251 – 300 335 of bezoek de website van Plons.