Een kleine, veilige school in de buurt

Op onze openbare basisschool zijn kinderen van elke achtergrond en afkomst en hun ouders welkom. We kijken naar wat iedere leerling nodig heeft om te leren en zich thuis te voelen op school.

Onze kijk op onderwijs

Op Het Kompas bieden we ieder kind volop kansen om zich te ontwikkelen. Dankzij de kleine groepen kunnen de leerkrachten leerlingen veel persoonlijke aandacht geven. Ons schoolgebouw is ruim en open. Zo heeft elk lokaal een vide en een eigen uitgang naar het schoolplein. Op de binnenplaats en op het schoolplein hebben kinderen alle ruimte om samen te spelen.

Leren met je hoofd en je handen

Op onze school zitten leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar. We proberen de groepen klein te houden; rond de 22 leerlingen. Ieder kind werkt met een eigen weektaak en de leerkracht volgt steeds wat hem of haar makkelijk afgaat en wat meer moeite kost. Ons onderwijs sluit daardoor zo veel mogelijk aan bij ieders leervraag. We hebben op school een keuken en tuin, zodat kinderen niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun handen kunnen leren en uitproberen.

Visie en missie

Missie 
Bij onze school staat het welzijn en de ontwikkeling van uw kind centraal. Veiligheid, kennis en gelijke kansen vormen onze kern. We zien en horen uw kind, en stimuleren een open houding en nieuwsgierigheid. Samen met u streven we naar betrokken kinderen die met zelfvertrouwen de wereld tegemoet treden. Klaar om met plezier te leren.

Visie
Onze visie is een school waarin alle kinderen de ruimte krijgen om zijn of haar talenten volledig te ontwikkelen. Ze dragen zorg voor zichzelf en de mensen en de wereld om hen heen. De kinderen ervaren een veilige en stimulerende omgeving waarin thuis en school samenwerken om het hoogst haalbare te realiseren. Kinderen gaan met plezier naar school voelen zich gezien en gehoord.  

Een veilige, sociale school

Wij geloven dat kinderen pas gaan leren als ze zich fijn, gezien en gehoord voelen. Daarom werken we elke dag met het hele team aan een veilig pedagogisch klimaat en een prettige werksfeer. Op maandag geeft een leerkracht die gespecialiseerd is in gedrag sociale vaardigheidstrainingen aan een klas of in kleinere groepjes.

Bewegend leren

Het Kompas is een sportieve en gezonde school. Alle leerlingen krijgen twee keer per week gym van een vakleerkracht en we besteden veel aandacht aan gezond eten en drinken. We vinden bewegen zelfs zo belangrijk dat we het ook inzetten tijdens de lessen in de klas. Dat helpt om de leerstof beter te onthouden en het is ook gewoon heel leuk!

Ons team

Wij zijn een enthousiast en professioneel team van juffen en meesters, onderwijsassistenten, intern begeleiders, een vakleerkracht gym, administratief ondersteuner, conciërge en een directeur. We werken graag samen met elkaar en met ouders.

Ouderkamer en Nederlandse les voor ouders

In onze ervaring leren kinderen beter als hun ouders ook weten wat ze meemaken en leren op school. Daarom nodigen we u graag uit in onze Ouderkamer. Daar vertellen we elke donderdagmorgen tussen 9:00 en 10:00 uur waar we op school mee bezig zijn en wat er in de wijk gebeurt.

Wilt u graag (beter) Nederlands leren, kom dan op maandagmorgen naar taalles op school van 8:45 tot 9:45 uur. Meedoen aan de Ouderkamer en Nederlandse les is gratis. Het is ook een kans om andere ouders te ontmoeten!

Onze kernwaarden

Betrokkenheid

Veiligheid

Kansengelijkheid

Kennisoverdracht

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.