Onze school

Het Kompas, kleine groepen in een fris, speels en ruim gebouw!

U zoekt het beste onderwijs voor uw kind. Verstandige ouders kiezen voor een school met kleine groepen, waar persoonlijke aandacht nog mogelijk is. Het Kompas is zo’n school!

Het Kompas is een mooie basisschool in Beverwijk van 191 leerlingen. De 10 groepen tellen gemiddeld 20 leerlingen. De school heeft drie kleutergroepen 1-2.

U kunt uw kind aanmelden, wij hebben momenteel geen wachtlijst!

Op Het Kompas werken we volgens een drietal pijlers: ‘samenwerken’, ‘zelfstandigheid’ en ‘verantwoordelijkheid nemen’.

Op onze school leert uw kind goed plannen en verantwoordelijkheid nemen voor het werk. Samenwerken is onderdeel van ons leren. De kinderen worden goed voorbereid op het voortgezet onderwijs en hebben daardoor een streepje voor!

De school besteedt meer dan gemiddelde aandacht aan de vakgebieden taal (begrijpend lezen, technisch lezen en spellen) en rekenen & wiskunde. 

Op Het Kompas zijn we daarnaast veel bezig met gezondheid en bewegen. Het team wil, in samenwerking met ouders en leerlingen, bouwen aan een fijne sportieve school, waar onze kinderen met heel veel plezier leren en zich ontwikkelen. Om onze contacten met ouders en de buurt te vergroten, organiseren wij vanaf 30 september op donderdagochtend de Ouderkamer. De Ouderkamer is een initiatief van Het Kompas in samenwerking met MEE&deWering en Social Team Beverwijk. 

Alles in één! Op onze school is peutercentrum Plons van Stichting Welzijn Beverwijk gevestigd en werken wij samen met kinderopvang Partou voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang, een sportieve buitenschoolse opvang. Hierdoor kunnen we kinderen begeleiden in de leeftijd van 2 tot 12 jaar van 7.00 uur tot 18.00 uur. 

Het gebouw is gelegen aan de Drechtstraat in Beverwijk. Deze locatie is ook vanuit de Broekpolder goed bereikbaar.

U bent van harte welkom als u nader wilt kennismaken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Ingeborg de Mari, de directeur van de school, telefoon: 0251 231 291.

Met vriendelijke groeten,

Ingeborg de Mari