Verlof aanvragen

Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Uw zoon of dochter mag dan niet meer zonder toestemming wegblijven van school. Wilt u buiten de schoolvakanties extra verlof aanvragen? Haal het formulier op school op, en de directeur beslist over het verlof en neemt hierover als het nodig is contact met u op.